ONZE OVERIGE DIENSTEN

Advies en ondersteuning bij gebruik softwareprogramma’s​

We werken met verschillende soorten software en wanneer nodig ook met software die ons (nog) niet bekend is. In de loop van de jaren zijn er al veel verschillende softwareprogramma’s langsgekomen. En de 1 werkt prettiger/beter dan de ander. 

Zo komt het regelmatig voor dat er een keuze wordt gemaakt voor een nieuw programma. Dat geeft tijdelijk onrust en veel werk. Wij kunnen die stress voor een groot deel wegnemen doordat we de hele overgang voor je coördineren. 

Na de overgang geven we een cursus op maat. Trainingen van leveranciers zijn vaak er uitgebreid én duur. Omdat wij je alleen trainen in het deel wat je echt nodig hebt, kunnen wij je geld en tijd besparen.

Wachttijd registratie​

Het is verplicht om maandelijks de stand van zaken rondom je wachttijd te registreren bij Vektis. Dit kun je aan ons uitbesteden. 

Tarieven invoeren ​

In het nieuwe jaar voeren wij de diverse voorkomende tarieven in binnen de software, zodat er weer een jaar gedeclareerd kan worden.

Controles verzekeraars ​

Verzekeraars doen soms een controle op verschillende zaken, vaak gaat dit om mutaties van declaraties die voor een conflict zorgen. Je kunt deze bestanden aanleveren en dan zoeken wij e.e.a. uit en bezorgen je een bestand wat je terug kunt sturen aan de verzekeraar. 

Ondersteuning bij visitatie proces ​

Er gaat veel tijd zitten in het voorbereiden van een visitatie.  Het klaarmaken van alle gegevens kunnen wij je bij helpen. Je kunt dit volledig aan ons uitbesteden. 

Hulp bij contracteren ​

Elk jaar opnieuw moeten er contracten met verzekeraars worden gesloten. Wij kennen de verzekeraars en ondersteunen meerdere van onze klanten al jaren lang in dit proces.  

Kwaliteitshandboek ontwikkelen ​

Door het invullen van het landelijk verplichte kwaliteitsstatuut GGZ ontwikkel je je kwaliteitshandboek. We hebben dit proces al meerdere malen doorlopen. 

Verzorgen mailing ​

Heb je een bericht te versturen aan huisartsen, collega’s of een andere groep. Je kunt je tekst aanleveren en dan denken wij hierin mee.

UWV en overige informatieverstrekkings
facturen ​

Diversen instanties vragen informatie over je cliënten.  De kosten voor deze werkzaamheden kun je in rekening brengen bij de vragende instantie. Uiteraard zijn hiervoor regels opgesteld. Wij kennen deze regels en zorgen ervoor dat jij de passende vergoeding ontvang voor je geleverde arbeid.