KIND EN JEUGD

DIGITALE UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN GEMEENTEN EN ZORGAANBIEDERS IN HET KADER VAN DE JEUGDWET

 

In het kader van de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de GGZ van de jeugd. Als zorgaanbieder sluit je een contract met de gemeenten uit jouw werkveld.
Zorgaanbieders zoals jij en de gemeente wisselen berichten uit via een gedigitaliseerd systeem. Via dit systeem wordt zorg voor een jeugdige toegewezen. Daarnaast geef je de gemeente door wanneer een traject start en stopt. Toegewezen zorg wordt gefactureerd conform de contractafspraken per gemeente.

Om gebruik te kunnen maken van dit berichtenverkeer en dus in aanmerking te komen om zorg vanuit de Jeugdwet te leveren dien je aangesloten te zijn bij VECOZO en over een softwareprogramma te beschikken. Wij kunnen je hierbij een softwarepakket adviseren mocht je deze nog niet hebben.

Wij hebben ruime ervaring met het verwerken van verschillende jaarverantwoordingen.

Ben jij een zorgprofessional in de jeugdzorg en heb je te maken met een gemeente ? Dan helpen wij je graag om het berichtenverkeer goed in te regelen en af te handelen. Wij nodigen je uit voor een vrijblijvend gesprek, bel 06–16389282 Of stuur een bericht naar info@deelsupport.nl