De administratieve druk voor behandelaren is vanaf 2008 toegenomen, in dat jaar moest de beroepsgroep contracten aangaan met de verzekeraars en moest er rechtstreeks aan de verzekering worden gedeclareerd.

In 2014 opnieuw een grote wijziging in de manier van declareren. Vanaf dit jaar stellen sommige verzekeraars een plafond vast en is het een uitdaging om de financiën dusdanig te registreren dat er aan deze plafonds wordt voldaan.

Door onze ervaring en uitgebreide netwerk zijn we in staat om dergelijke wijzigingen te kunnen begeleiden en te integreren binnen de praktijkvoering.

Veel behandelaren zijn zelfstandig ondernemer en daardoor niet in staat om een medewerker in dienst te nemen. DeelSupport kan ingezet worden daar waar nodig zonder de verplichtingen van een dienst verband.