Telefonische intakes

Telefonisch contact met cliënt over afspraak (+ evt. doorplannen), verwerken NAW gegevens in softwareprogramma, checken verzekeringsgegevens, uitleg omtrent vergoeding, gegevens nodig voor behandelaar (klacht, eerdere hulp, medicatie etc.) Een schriftelijke bevestiging via post of mail met daarin de afspraak en toegevoegd de benodigde informatiestencils (evt. vragenlijsten)

Agendabeheer

Naast het plannen van de eerste afspraken kan er ook voor gekozen worden om de telefoon door ons uit te laten luisteren en dan nemen wij u het telefoonwerk uit handen. Geven boodschappen voor de behandelaar via de mail door en verzetten zo nodig afspraken en bevestigen die.

Declareren BGGZ/SGGZ en particulier zowel verzekerde als onverzekerde zorg

Wij verwerken de te declareren mutaties wekelijks of in de gewenst frequentie. Hiervoor hanteren wij een controlelijst waarop bijvoorbeeld bijzondere afspraken rondom het declareren staan vermeld. Maar er valt ook te denken aan het checken van retourinformatie van de verzekeraars van de voorgaande maand, Controle Op Verzekeringsrecht (COV) om wijzigingen in verzekeringsmutaties van cliënten te verwerken.

Berichtenverkeer kind en jeugd gemeenten

Wij verzorgen het start t/m het stopbericht inzake de behandelingen van kind en jeugd. Uiteraard met de daarbij behorende declaraties binnen de daarvoor gestelde termijn.

Andere werkzaamheden

Er zijn vele andere werkzaamheden waarbij wij u kunnen ondersteunen: contracteren, certificaatbeheer, controles van verzekeraars en gemeenten.

Administratieverwerking tot aan de accountant

In de softwarepakketten is de mogelijkheid om uw zakelijke bankmutaties in te lezen en aan de hand hiervan kunnen wij deze mutaties dusdanig boeken dat uw accountant aan het begin van het jaar alle totalen snel in kaart heeft. Met deze gegevens kan hij de aangifte verzorgen. Omdat de tarieven van een accountant meestal drie keer ons tarief zijn bespaart u hiermee op deze kosten.

Ondersteuning en advies bij gebruik softwareprogramma (evt. cursus op locatie)

Wij werken met Incura, Praktijkdata en Intramed. Wanneer nodig kunnen wij een cursus op locatie geven om u wegwijs te maken in deze programma’s.