De wensen in ondersteuning wisselen sterk per behandelaar. Op basis van het aantal consulten per maand in combinatie met de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij een schatting maken van het aantal uren ondersteuning per maand.

Hoe komen we aan het aantal uren?

We klokken per minuut de verrichten en deze worden bijgehouden op een urenlijst die aan het eind van de maand naar de klant mee gaat met de factuur ter verantwoording. De factuur wordt eens per maand opgemaakt en verzonden per mail.

Ons tarief is € 43,75 per uur exclusief btw. Er kan ook gekozen worden voor detachering, het uurtarief hiervoor kan in overleg worden vastgesteld.